Reference
stacks_image_05FDB63A-8A88-48C3-9B1A-5BB27C3636B6
Vegetativne podlage gizela, GF,M9…. Certificirane in bazne

Podlage sejanci Myrabolana,Prunus avium,Prunus cerasus… certificirane

Cepiči Sadnih vrst Prunus,malus,pyrus…… za zimsko in letno cepljenje certificirane(VF) in bazne

Dostava naročenega blaga!
REFERENCE

frutikomerc
agrokalem
rasadnik gilič
mirosan
dominant KGZS